AZ Glorieux
3,1 étoile(s) sur 5.
Recevez de nouvelles offres d'emploi et de nouveaux avis chaque semaine !

La société AZ Glorieux

vzw Werken Glorieux, met 1.200 medewerkers de grootste werkgever van Ronse, is actief in 3 sectoren nl. gezondheidszorg, ouderenzorg en kind- en jeugdzorg. Ondersteund door een multidisciplinaire aanpak, biedt Werken Glorieux kwalitatief hoogstaande zorg aan alle leeftijden. Onze grootste instelling binnen de gezondheidszorg is het az Glorieux, een – 

Opdrachtverklaring

Het az Glorieux is een onderdeel van de eerste pijler van de koepelorganisatie vzw Werken Glorieux. Naast ziekenzorg telt onze vzw twee andere pijlers: kind- en jeugdzorg en ouderenzorg. Samen vormen zij het hele levenstraject van de mens. Het is de opdracht van vzw Werken Glorieux om vanuit een christelijk-evangelische inspiratie, kwalitatief hoogstaande en betaalbare zorg aan te bieden aan kinderen, zieken en bejaarden. Wetenschappelijke kennis en kunde gaan hierbij gepaard met aandacht, respect en dienstbaarheid. Naar het voorbeeld van E.H. Stefaan Modest Glorieux, stichter van de Zusters van Barmhartigheid, gaat speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren van de maatschappij. Elk contact met patiënten, bewoners of kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, getuigt van een maximale waardering voor de unieke mens. Hoofd, handen en hart in de gezondheidszorg, … zijn onlosmakelijk verbonden met kwaliteitsvolle zorgverstrekking. Onze medewerkers zetten zich gepassioneerd in voor hun patiënten en collega’s (hart), nemen op elk moment de juiste beslissingen (hoofd) en weten van aanpakken (handen).

Waarden

Historiek

Het Algemeen Ziekenhuis Glorieux werd in oktober 1952 opgericht en is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid onder het nummer 550. Sinds 1982 maakt het ziekenhuis deel uit van de vzw Werken Glorieux te Ronse. Op 1 januari 2003 is het az Glorieux een fusieziekenhuis, ontstaan door overname van het Auroraziekenhuis, campus Ronse. • 1952: Oprichting az Zusters van Barmhartigheid • 1982: Overkoepelende vzw Werken Glorieux • 2003: Fusie en overname Burgerlijk Ziekenhuis Ronse • 2006: Naar één campus • 2008: ADR-groepering (Aalst – Dendermonde – Ronse) • 2010: Nieuwe naam ‘az Glorieux’ en logo • 2017: Behalen JCI accreditatielabel • 2018: Locoregionaal samenwerkingsverband ZoRg met az Sint-Elisabeth Zottegem • 2020: Lid van het E17-ziekenhuisnetwerk

Onthaal

In vzw Werken Glorieux investeren wij in het onthaal en de inwerking van nieuwe medewerkers, leidinggevenden en artsen. Een gestructureerde aanpak via startersdagen, inwerktrajecten voor de meeste functies, peter-/ meterschap,… en begeleidingspersonen staat ter beschikking. Daarnaast fungeren de leidinggevenden en HR medewerkers steeds als eerste aanspreekpersonen

Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en feedback

We geven duidelijk aan wat we van elke medewerker verwachten en streven naar gezamenlijke afspraken. Iedere medewerker krijgt van ons de autonomie om -binnen zijn bevoegdheden- beslissingen te nemen en uitdagingen aan te gaan. We geven medewerkers ook gestructureerd feedback. Heeft een medewerker een vraag, een suggestie of een idee? Elke medewerker kan steeds terecht bij zijn/haar verantwoordelijke of bij de directie voor advies of feedback. Wij nemen graag de tijd om naar elke medewerker te luisteren. In de mate van het mogelijke houden we rekening met ieders keuze, interesses en verlangens. Door deze transparantie worden nieuwe medewerkers van bij de start betrokken in de werking van de organisatie, leert men verantwoordelijkheid opnemen en kan onze organisatie sneller en efficiënter functioneren.

Opleiding en loopbaan

Excellente zorg- en dienstverlening vereist zorgzame en deskundige medewerkers. Opleiding en persoonlijke ondersteuning vormen hierbij een hoeksteen. Elke medewerker krijgt de vereiste vorming (algemene en vaktechnische), psycho-sociale ondersteuning en coaching, nodig voor het uitvoeren van zijn functie of met het oog op hun welzijn op het werk. Zij mogen zich eveneens bijscholen in het kader van beroepstitels of in functie van het voldoen aan kwaliteitsvereisten. We ondersteunen het volgen van deze opleidingen en maken hierover samen afspraken. Van medewerkers verwachten we ook initiatieven om samen richting te geven aan zijn/ haar ontwikkeling. Ervaren lesgevers, opleidingslokalen en een volledig uitgerust skills lab staan voor de medewerkers ter beschikking.

Interne mobiliteit

Door de schaal van onze vzw kunnen we – op maat van de loopbaanwensen van medewerkers- maximaal kansen bieden om in andere functies, op andere afdelingen, ... te worden tewerk gesteld. Zowel tussen de afdelingen als tussen de zorgpijlers leeft dezelfde visie. Het HR-departement faciliteert de interne bewegingen die mensen gedurende hun loopbaan maken.

Waarom werken bij VZW Werken Glorieux?

• Mooie balans tussen werk en privé • Betrokkenheid en verantwoordelijkheid • Zelfontplooiing door vorming, training en opleiding • Uitstekende collegiale sfeer en teambuilding • Voortdurende constructief overleg, ook interdisciplinair • Correcte verloning volgens ziekenhuisbarema’s • Extralegale voordelen: voordelige gratis hospitalisatieverzekering (voordelig tarief voor gezinsleden), tussenkomst in vervoersonkosten, fiets- en/of stapvergoeding, maaltijden aan voordelige prijs voor personeelsleden, bijkomende verlofdagen, de mogelijkheid tot kinderopvang op de campus en bedrijfskortingen bij diverse winkels en evenementen • Werkzekerheid • Drive om te innoveren en te moderniseren • Een vlotte payroll met eigen dossierbeheerder • Interne doorgroeimogelijkheden • Groene werkomgeving in de Vlaamse Ardennen • Eindejaar- en attractiviteitspremie • Een gestructureerd onthaalprogramma

JCI

Het is de ambitie van het ziekenhuis om in 2021 een tweede opeenvolgende JCI (Joint Commission International) accreditatielabel te behalen. Dit kwaliteitslabel wordt toegekend door een externe organisatie die onderzoekt hoe goed het ziekenhuis voldoet aan de strenge internationale normen op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid. Deze normen hebben zowel betrekking op uniformiteit van zorg, infrastructuur, schoonmaak, medicatiebeheer, opleiding van medewerkers, hygiëne, … Centraal in elke norm staat de veiligheid van de patiënt, de medewerker en de bezoeker. De voorbereiding voor een dergelijk accreditatietraject levert heel wat mogelijkheden op om te streven naar die excellente zorg. In het kader van dit accreditatietraject worden onder meer op regelmatige basis tracers, veiligheidsrondes, … uitgevoerd in het ziekenhuis. Een tracer of een veiligheidsronde is een intern onderzoek of observatie waarbij nagegaan wordt of de gemaakte werkafspraken in de praktijk terug te vinden zijn. Hierbij wordt telkens geëvalueerd of bijsturing noodzakelijk is en welke verbeteracties hiervoor nodig zijn.